Choose another country or region to shop online and see content specific to your location.
 • Österreich
 • België / Belgique
 • Danemark
 • France
 • Deutschland
 • Nizozemska
 • Poland
 • Slowenia
 • South Africa
 • Spain
 • Schweiz / Suisse
 • United Arab Emirates
 • United Kingdom
 • USA
 • Rest of the world
Continue

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SPLETNE TRGOVINE

Curaden Slovenia, d.o.o.

Perhavčeva ulica 36

SI-2000 Maribor

Slovenija

 

Telefon +386 2 460 53 42

Elektronski naslov: info@curaprox.si

 

KAZALO

1 Obseg

2 Registracija

3 Sklenitev pogodbe

4 Cene

5 Prevzem na poslovnem mestu

6 Dostava, stroški odpreme

7 Dodelitev pravic do uporabe digitalnih vsebin in licenc programske opreme

8 Pridržek lastninske pravice, odstop od pogodbe

9 Trajanje pogodbe in odpoved pogodbe v primeru naročniških pogodb

10 Rok plačila in plačilo

11 Preklic

12 Jamstvo in odgovornost

13 Naslovi

14 Zasebnost, avtorske pravice, blagovne znamke

Različica z dne: April 2024

 

1) Obseg

 

Naslednji splošni pogoji poslovanja (SPP) veljajo za poslovni odnos med Curaden AG (v nadaljevanju: Curaden) in potrošniki oziroma podjetji (v nadaljevanju: »Kupec« ali »Kupci«) v različici, ki je trenutno na voljo in velja ob priklicu spletne strani ali ob naročilu blaga, glede na blago, ki ga Curaden predstavlja v spletni trgovini.

Za pogodbe v zvezi z dostavo digitalnih vsebin, licenc za programsko opremo ali kuponov veljajo ti SPP ustrezno, razen če je odstopanje izrecno dogovorjeno. Za dobavo programskih licenc je prodajalec dolžan prenesti licenčni ključ za uporabo dobavljene programske opreme. Kupec ne pridobi nobenih pravic intelektualne lastnine za programsko opremo. Opis posameznega izdelka je odločilen za kakovost programske opreme.

Ti SPP se lahko nanašajo na pogodbe, ki se nanašajo na izdelke (blago ali storitve) v obliki enkratne ali redne dobave ("naročniška pogodba"). V primeru naročniške pogodbe se Curaden zavezuje, da bo dobavljal izdelek, ki ga dolguje po pogodbi, v času trajanja dogovorjenega obdobja pogodbe.

Politika zasebnosti oziroma ti SPP spletne trgovine bodo občasno prilagojeni, dopolnjeni ali spremenjeni. Z vsakim novim klicem ali obiskom spletnega mesta veljajo trenutne različice, ki jih je mogoče pridobiti. Redno obiskujte to stran, da si ogledate trenutne določbe. Če bistveno spremenimo to politiko zasebnosti, vas bomo obvestili v obvestilu na naših spletnih mestih in/ali v naših mobilnih aplikacijah ter v posodobljeni različici pravilnika o zasebnosti. Če se s spremenjenimi pogoji ne strinjate, vas bomo pozvali, da pisno ugovarjate z elektronskim sporočilom na info@curaprox.si in da do uveljavitve sprememb izbrišete svoj uporabniški profil, če ste ga ustvarili. Brez vaše odjave bo vaš uporabniški profil še naprej obstajal po datumu začetka veljavnosti v skladu z uporabo spremenjenih določb.

Kupec v smislu teh SPP je vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki jih pretežno ni mogoče pripisati ne njegovi gospodarski ne samostojni poklicni dejavnosti. Podjetnik v smislu teh SPP je fizična ali pravna oseba ali poslovno sposobna družba, ki pri sklepanju pravnega posla nastopa v okviru opravljanja svoje gospodarske ali samostojne poklicne dejavnosti.

Naročila lahko oddajo le osebe, starejše od 18 let. Kupci, mlajši od 18 let, zahtevajo podpis zakonitega zastopnika.

Veljajo izključno ti SPP. Morebitna določila in pogoji stranke, ki so v nasprotju ali odstopajo od teh pogojev in določil, ne bodo priznani, razen če se Curaden v posameznem primeru z njimi izrecno pisno strinja

2) Registracija

 

Vsako naročilo blaga zahteva registracijo kupca ali odprtje uporabniškega profila pri Curaden. Večkratna registracija pod različnimi imeni ali naslovi ni dovoljena.

Curaden lahko registracijo prekliče kadarkoli in brez navedbe razlogov. V tem primeru ima Curaden pravico takoj blokirati in izbrisati uporabniško ime in pripadajoče geslo.

3) Sklenitev pogodbe

 

Predstavitev asortimana Curaden v spletni trgovini ne predstavlja ponudbe za sklenitev kupoprodajne pogodbe s kupcem. Je neobvezujoča.

S klikom na gumb »Kupite zdaj« kupec odda zavezujočo ponudbo za nakup.

Z oddajo naročila Curaden preko interneta (spletne trgovine), elektronske pošte, telefona ali drugih komunikacijskih kanalov, kupec odda ponudbo za sklenitev kupoprodajne pogodbe z Curaden. Kupec prejme potrdilo o prejemu naročila (»Potrdilo o prejemu naročila«). Ta potrditev ne pomeni sprejetja ponudbe, ampak je namenjena samo obveščanju kupca, da je Curaden prejel naročilo. Po potrebi bo Curaden kupca posebej obvestil o morebitnih napakah v podatkih o ponudbi na spletnem mestu in mu podal ustrezno nasprotno ponudbo.

Pogodba s Curaden je sklenjena, ko Curaden izrecno sprejme to ponudbo (»Potrdilo naročila«) ali ko Curaden pošlje naročeni izdelek kupcu.

Sprejem je odvisen od pravne dopustnosti in razpoložljivosti naročenega izdelka ali storitve. Če Curaden ne more sprejeti kupčeve ponudbe, bo kupec namesto o sprejetju naročila obveščen o nedobavljivosti. Začasno nedobavljivi izdelki bodo pri kupcu zabeleženi, naročilo kupca ostane v veljavi.

Možna so nihanja cen. Odločilna je cena v trenutku oddaje ponudbe.

4) Cene

 

Za nakup in naročilo blaga in storitev veljajo navedene cene ob nakupu in naročilu v evrih. Cene se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Vse cene vključujejo zakonsko predpisani davek na dodano vrednost (DDV).

Cene ne vključujejo dodatnih stroškov pošiljanja (med Curaden in kupcem).

5) Prevzem na poslovnem mestu

 

Po predhodni telefonski najavi je možen prevzem blaga na dogovorjenem poslovnem mestu samega Curaden.

V primeru prevzema blaga je pogodba s Curaden sklenjena, ko Curaden izrecno sprejme ponudbo (»Potrditev naročila«) oziroma ko Curaden kupcu izroči naročeni izdelek.

6) Dostava, stroški odpreme

 

Curaden bo naročeni izdelek dostavil na naslov, ki ga je kupec navedel v naročilu ali (če je bil izbran kot način plačila) na naslov evidentiran pri PayPal-u, v najkrajšem možnem času. Curaden Slovenija ima pravico do dobave blaga ali opravljanja storitev v več delih, v razumni meri za kupca. Kadar Curaden dobavi blago v več delih, Curaden tudi prevzame morebitne dodatne poštne stroške. 

Dobava se izvede v skladu s stroški odpreme, navedenimi v konkretnem primeru.

Dobavni rok je običajno 1-3 delovne dni. Podatek o predvidenem roku dostave je neobvezujoč.

Digitalna vsebina, kuponi in licenčni ključi programske opreme so kupcu na voljo izključno v elektronski obliki (a) s prenosom ali (b) po e-pošti, po presoji Curaden

7) Dodelitev pravic do uporabe digitalnih vsebin in licenc programske opreme

 

Če v opisu DeepL v spletni trgovini Curaden ni navedeno drugače, Curaden kupcu podeljuje neizključno, časovno in krajevno neomejeno pravico do uporabe posredovanih vsebin v zasebne in poslovne namene.

Predaja licenčnega ključa za licenco programske opreme daje stranki pravico do uporabe programske opreme ali vsebine, kot je razvidno iz opisa posameznega izdelka in licenčne pogodbe v obsegu, ki je opisan v njej.

Prenos vsebin tretjim osebam ali ustvarjanje kopij za tretje osebe izven obsega teh SPP ali licenčnih pogojev ni dovoljeno, razen če se je prodajalec strinjal s prenosom pogodbene licence na tretjo osebo.

Podelitev pravic začne veljati šele, ko stranka v celoti plača pogodbeno dolgovano plačilo.

8) Pridržek lastninske pravice, odstop od pogodbe

 

Curaden ostaja lastnik celotnega dobavljenega blaga do popolnega plačila.

Če kupec krši pogodbo, zlasti če ne izpolni plačilnih obveznosti, kljub opominu s strani podjetja Curaden, lahko Curaden po določitvi razumnega roka prekine pogodbo in zahteva vračilo blaga, katerega lastnik je Curaden. Vrnitev blaga podjetju ali zaplemba blaga s strani podjetja Curaden pomeni odstop od pogodbe. Vse morebitne nastale stroške odpreme krije kupec. Curaden ima pravico prodati blago po vračilu.

9) Trajanje pogodbe in odpoved pogodbe v primeru naročniških pogodb

 

Naročniške pogodbe časovno niso omejene, vendar se sklepajo za minimalno obdobje, ki je navedeno v ustreznem opisu izdelka v spletni trgovini Curaden. Naročniška pogodba se lahko odpove kadar koli v času minimalnega obdobja in preneha veljati po poteku minimalnega obdobja, ali po poteku minimalnega obdobja kadar koli s 14-dnevnim predhodnim obvestilom, ki se ga v pismu ali po e-pošti pošlje na naslove, navedene v oddelku 13.

To ne posega v pravico do izredne odpovedi pogodbe iz utemeljenega razloga. Šteje se, da obstaja utemeljen razlog, če od stranke, ki odstopi, ob upoštevanju vseh okoliščin posameznega primera in ob tehtanju interesov obeh strank ni mogoče razumno pričakovati, da bo pogodbeno razmerje nadaljevala do dogovorjene odpovedi ali do izteka odpovednega roka.

10) Rok plačila in plačilo

 

Curaden sprejema samo načine plačila, ki so prikazani kupcu (v spletni trgovini) med postopkom naročila. Curaden si pridržuje pravico, da se s svojimi strankami pisno dogovori o drugačnem načinu plačila od tistega, ki je omenjen v tem oddelku.

Za obdelavo plačil prek spletne trgovine Curaden uporablja plačilne rešitve tretjih oseb, da stranki omogoči enostavno in varno plačilo s kreditnimi karticami in alternativnimi načini plačila.

V primeru plačila s plačilno metodo, ki jo ponuja PayPal, se plačilo izvede preko ponudnika plačilnih storitev PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (v nadaljnjem besedilu: »PayPal«), ob upoštevanju pogojev uporabe PayPal-a, dostopnih na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full, ali – v primeru, da Kupec nima računa PayPal – ob upoštevanju pogojev plačila brez računa PayPal, dostopnih na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

Kupnina in morebitni stroški odpreme zapadejo in se plačajo ob sklenitvi pogodbe v skladu z odstavkom 3.

Curaden lahko zahteva predplačilo brez navedbe razlogov. Naročilo bo obdelano po prejemu plačila. Curaden si pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe, če je rezultat kreditnega preverjanja negativen. Poleg tega si pridržujemo pravico ponuditi samo določene načine plačila, glede na posamezno kreditno sposobnost.

Če kupec zamuja s plačilom, je Curaden upravičen zaračunati pavšalni znesek za stroške opomina, kot je določeno v postopku naročila. Pravica družbe Curaden, da zahteva višjo odškodnino, zlasti v zvezi z uveljavljanjem zahtevka s strani agencije za izterjavo ali odvetnika, s tem ostane nespremenjena.

Kupone za spletno trgovino Curaden Slovenija je treba unovčiti pred zaključkom postopka naročanja. Naknadni odbitki pri ceni niso dovoljeni.

Kuponi so unovčljivi izključno pod pogoji, navedenimi na kuponu, in za skupine izdelkov, navedene na kuponu. Določeni izdelki so lahko izključeni iz akcij s kuponi.

Kuponov ali zakonsko dovoljenih popustov (npr. količinskih popustov) ni mogoče kumulativno uporabiti pri enem naročilu. Kuponov ni mogoče unovčiti za gotovino.

Kupon je prenosljiv. Curaden lahko učinkovito izpolni svoje obveznosti s ponudbo storitve kateremu koli imetniku kupona, ki ga unovči v spletni trgovini.

11) Preklic

 

Kupec lahko prekliče svojo izjavo o soglasju za sklenitev pogodbe brez navedbe razlogov, tako da blago vrnejo podjetju Curaden Slovenija v največ 14 dneh po prejemu blaga. Stranka mora o preklicu Curaden dodatno obvestiti pisno (npr. pismo ali e-pošta) v istem roku. Rok začne teči z dnem odpreme ali prevzema blaga. Da kupec izpolni rok za preklic pogodbe, zadostuje, da blago odpošlje v tem roku. Preklic v besedilni obliki je treba poslati na naslov, naveden v oddelku 13, ali po elektronski pošti na info@curaprox.si. Kupec nosi breme dokazovanja, da je odposlal blago, ki ga vrača.

Preklic ni dovoljen in ni veljaven v naslednjih primerih:

     - dobave blaga, ki je bilo po meri narejeno posebej za kupca ali prilagojeno njegovim osebnim potrebam; kupec je dolžan prevzeti pošiljko brez izjeme in plačati vse komponente brez izjeme;

     - dobave zapečatenega blaga, ki je zaradi zdravja ali higiene nevračljivo, če je bil po dobavi pečat odstranjen;

     - dobave farmacevtskih izdelkov so nevračljive;

     - dobave avdio ali video posnetkov ali računalniške programske opreme v zapečatenem paketu, če je bil po dobavi pečat odstranjen.

Pogodbe o storitvah za prostočasne dejavnosti, če ni drugače dogovorjeno, če pogodba predvideva izvedbo na določen datum ali v določenem obdobju.

V primeru veljavnega preklica ali odstopa od pogodbe, obe stranki poskrbita za poplačilo oz. vračilo za že prejeto blago oz. plačila. Če se lahko blago, ki ga je kupec prejel, vrne samo v poškodovanem stanju, mora kupec podjetju Curaden nadomestiti izgubo vrednosti.

Kupec nosi stroške in tveganje vračila blaga, razen če se dobavljeno blago razlikuje od naročenega.

Curaden bo uveljavljal svojo pravico do zadržanja povračila, dokler blago ne bo vrnjeno v celoti.

V primeru izključitve preklica in vračila, kupec krije stroške poštnine pošiljke v primeru, da nam vrne blago.

Politika odpovedi

Pravica do preklica

Imate pravico do preklica pogodbe v štirinajstih dneh brez navedbe razloga.

Rok za preklic pogodbe je štirinajst dni od dneva, ko ste vi ali tretja oseba, ki jo imenujete vi, ki ni prevoznik, prevzeli ali prevzeli v posest zadnje blago.

Če želite uveljaviti svojo pravico do preklica, nas morate o tem obvestiti (Curaden Slovenia, d.o.o., Perhavčeva ulica 36, SI-2000 Maribor, Slovenia, e-pošta: info@curaprox.si) z jasno izjavo (npr. s pismom, poslanim po pošti ali elektronski pošti) vaše odločitve o odstopu od te pogodbe. Uporabite lahko priložen vzorec obrazca za preklic v ta namen, kar pa ni obvezno.

Za upoštevanje roka za preklic zadostuje, da obvestilo o uveljavljanju pravice do preklica pošljete pred iztekom roka za preklic.

Posledice preklica

Če prekličete to pogodbo, vam bomo povrnili vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (z izjemo dodatnih stroškov, ki so posledica dejstva, da ste izbrali vrsto dostave, ki ni najugodnejša standardna dobava, ki jo ponujamo), brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v štirinajstih dneh od dneva, ko smo prejeli obvestilo o vašem odstopu od te pogodbe. Za to vračilo bomo uporabili isto plačilno sredstvo, ki ste ga uporabili za prvotno transakcijo, razen če se z vami izrecno dogovorimo drugače; zaradi tega odplačila vam v nobenem primeru ne bomo zaračunali nobenih stroškov. Vračilo lahko zavrnemo, dokler blaga ne prejmemo nazaj ali dokler ne predložite dokazila, da ste blago vrnili, kar nastopi prej.

Blago nam morate vrniti brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa najkasneje v štirinajstih dneh od dneva, ko ste nas obvestili o odstopu od te pogodbe. Rok je izpolnjen, če blago pošljete pred iztekom roka štirinajstih dni. 

Stroške vračila blaga krijemo mi.

Morebitno izgubo vrednosti blaga boste morali plačati le, če je ta izguba vrednosti posledica ravnanja z blagom, ki ni potrebno za preverjanje stanja, lastnosti in delovanja blaga.

Izključitev/ugasnitev pravice do preklica: Pravica do preklica med drugim ne obstaja pri pogodbah o dobavi blaga, ki ni montažno izdelano in za izdelavo katerega je odločilna individualna izbira ali odločitev potrošnika ali ki je jasno prilagojeno osebnim potrebam potrošnika. potrošnikom in predčasno preneha veljati pri pogodbah o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higiene, če je bil po dostavi odstranjen pečat.

Jamstvo za prostovoljno vračilo: Za vse nakupe iz ponudbe Curaden vam poleg zakonske pravice do preklica priznamo garancijo prostovoljnega vračila v skupno 30 dneh od prejema blaga. Od pogodbe lahko odstopite tudi po preteku 14-dnevnega roka za odstop od pogodbe, tako da nam vrnete blago v 30 dneh od prevzema (rok prične teči naslednji dan po prejemu blaga), če je blago popolno in v izvirniku. embalaži in so v neuporabljenem in nepoškodovanem stanju ter blago ni posebej izdelano po specifikacijah kupca ali jasno prilagojeno osebnim potrebam. Pravočasna odprema zadostuje za izpolnitev roka.

Blago se vrne na: Curaden Slovenia, d.o.o., Perhavčeva ulica 36, SI-2000 Maribor, Slovenia.

Pogodbeno odobreno jamstvo za prostovoljno vračilo ne vpliva na vaše zakonske pravice in zahtevke. Zlasti vaša zakonska pravica do preklica in vaše zakonske garancijske pravice ostajajo neomejene.

12) Naslovi

 

Če je dobavljeno blago v času prenosa tveganja okvarjeno, npr. napake proizvajalca ali če je dobava napačna, se o takšnih napakah takoj pritožite. Če te pritožbe ne vložite, to ne bo imelo nobenih posledic za vaše zakonske zahtevke. Za vse napake na kupljenem blagu, ki se pojavijo v zakonsko določenem garancijskem roku, po vaši presoji veljajo zakonski zahtevki za naknadno izpolnitev, za odpravo napak ali novo dobavo ter - če so izpolnjeni zakonski pogoji - obsežnejši zahtevki za zmanjšanje ali razveljavitev ter poleg tega za odškodnine, vključno z odškodnino za škodo namesto uspešnosti, kot tudi odškodnino za vaše zaman stroške. V kolikor vam priznavamo garancijo prodajalca, podrobnosti izhajajo iz garancijskih pogojev, ki so priloženi posameznemu dostavljenemu artiklu. Garancijski zahtevki ne posegajo v zakonske zahtevke/pravice.

Odgovornost urejajo veljavni zakonski predpisi. Odgovornost družbe Curaden je izključena v primerih (a) navadne malomarnosti, (b) posredne in posledične škode in izgube dobička, (c) nerealiziranih prihrankov, (č) škode, ki je posledica zamude pri dostavi, kot tudi (d) kakršnih koli dejanj in opustitve pomožnih oseb Curaden, bodisi pogodbenih ali nepogodbenih. 

Poleg tega Curaden Slovenija ne odgovarja za izgubo ali škodo iz katerega koli od naslednjih vzrokov:

     - skladiščenje, konfiguracija ali uporaba izdelkov na način, ki je neustrezen, v nasprotju s pogodbo ali nezakonit;

     - uporaba neprimernih rezervnih delov ali dodatkov (npr. napajanje);

     - opustitev servisa in/ali nepooblaščene spremembe ali popravila na izdelkih s strani kupca ali tretje osebe;

     - uradne odredbe ali primeri višje sile, zlasti škoda, ki jo povzročijo naravne nesreče, vlaga, padci in udarci itd., ki so izven nadzora podjetja Curaden.

Ponudnik storitev, ki je najet za dobavo blaga ali opravljanje storitev, je odgovoren za nastale okvare, zamudo pri izvedbi in izgubo ali škodo, ki nastane zaradi opravljanja storitev.

Curaden ne odgovarja za tiskarske napake v oglaševalskih materialih, napake v zvezi z navedbami v spletni trgovini, napačne oznake cen, napake na slikah izdelkov, fotografijah, v opisih ali ostalih besedilih, npr. v akcijah s kuponi ali popusti, ali za pozne ali opuščene dobave.

13) Naslovi

 

Ponudnik in pogodbeni partner za ponudbe na tem spletnem mestu je:

Curaden Slovenia, d.o.o.

Perhavčeva ulica 36

SI-2000 Maribor

Slovenija

 

Telefon +386 2 460 53 42

E-pošta: info@curaprox.si

14) Zasebnost, avtorske pravice, blagovne znamke

 

Pravilnik o zasebnosti je sestavni del teh SPP. S sprejemom teh SPP se Kupec strinja tudi s pravilnikom o zasebnosti.

Vse pravice do blagovnih znamk, slik in avtorske pravice imajo podjetje Curaden ali njegovi partnerji. Prenos, shranjevanje, kopiranje, tiskanje podatkov, slik in PDF datotek, tudi po odlomkih, je prepovedano brez pisnega dovoljenja podjetja Curaden. Vse pravice pridržane. Vsaka uporaba s strani kupca v namene, ki niso predvideni za uporabo dotičnega izdelka, je prepovedana.

 

 

 

Te informacije so bile prevedene zaradi priročnosti vpletenih strani. V primeru kakršnih koli neskladij ali nasprotij med prevedeno in izvirno angleško različico prevlada angleška različica, ki se šteje za pravno zavezujočo in verodostojno različico. S tem potrjujemo, da je bil prevod ustvarjen s strojnim prevajanjem, in čeprav smo si prizadevali zagotoviti točnost, ni nobenih jamstev glede popolnosti, točnosti ali zanesljivosti prevoda.